You are currently viewing Odvetvová tripartita

Odvetvová tripartita

 

Na základe rokovania odvetvovej tripartity za oblasť železničnej dopravy, sme požiadali do programu doplniť nasledovné body:

 

  1. Zlý stav železničnej infraštruktúry a odložená údržba
  2. ZSSK CARGO – stav príprav Depo Services, a.s.

 

Vzhľadom na vážnosť situácie k uvedeným bodom žiadame prizvať najvyšších predstaviteľov MD SR, MF SR a Útvaru hodnoty za peniaze.

 

Mgr. František ZAPARANIK

predseda OZŽ