You are currently viewing Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
1. V poistnej zmluve – medzi OZŽ a spoločnosťou Kooperativa poisťovňa, a. s. (ďalej len
    poisťovňa) sú exkluzívne podmienky pre členov OZŽ. Výhodnosť podmienok je podmienená
    najmä skutočnosťou, že tento produkt je ponúkaný všetkým členom OZŽ. Účastníkom tohto
    poistenia sa teda môže stať iba člen OZŽ!
2. Stanovené pravidlá na využitie výhod poistenia:
    – zvolenie výšky poistnej sumy – 4 800 €, 6 000 €, 7 200 €, 10 400 €,
     13 600 €, 16 000 €
    – prostredníctvom ZO OZŽ člen OZŽ zaplatí na účet OZŽ – ústredie, podľa zvolenej
      poistnej sumy, poistné vo výške – 18 €, 24 €, 30 €, 42 €, 54 €, 64 €

Viac informácií TU: https://drive.google.com/drive/folders/1Vy7RaK0EJRMv3yDbh1qwbDWgWeos6g5r?usp=sharing