You are currently viewing Vznik OZŽ

Vznik OZŽ

29. mája 1993 sa v Trnave konal Ustanovujúci ZJAZD nástupníckej organizácie ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA ŽELEZNIČIAROV.

 

Imrich Sedláček predseda Generálnej rady OZŽ:

 „Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som vám zablahoželal k vytvoreniu nástupníckej odborovej organizácie na Slovensku – Odborového združenia železničiarov. Nasledujúca doba bude existenčne a sociálne zlou dobou. Preto vás žiadam o  jednotu a podporu Odborového združenia železničiarov. Sľubujem vám, že ako predseda tohto združenia urobím všetko pre to, aby sa čo najlepšie obhajovali záujmy členskej základne.

Dovoľte mi, aby som poďakoval vám všetkým za rozumné rokovanie. Dovoľte, aby som osobne poďakoval p. doc. JUDr. Vojtechovi Tkáčovi za jeho ochotu a účasť na tomto zjazde.

Dovoľte, aby som poďakoval všetkým tým funkcionárom bývalého ústredia OZŽ, ktorí v ňom vykonali kus poctivej práce.

Ďakujem vám všetkým za vašu odborársku činnosť a do ďalšej činnosti vám želám, aby sme v novom združení vykročili pevnou nohou.

Vyhlasujem zjazd nástupníckej organizácie Odborového združenia železničiarov týmto za skončený“.

 

Vedenie OZŽ z príležitosti 30. ročného výročia vzniku OZŽ ďakuje všetkým svojim členom a jej priaznivcom za odvedenú prácu v prospech OZŽ a zamestnancov, ktorých zastupuje.

Prajeme vám do ďalšieho obdobia veľa zdravia, šťastia a úspechov vo vašej odborovej práci, práci v zamestnaní a v neposlednom rade osobných úspechov.

 

Vedenie OZŽ