Funkcionári a zamestnanci OZŽ                
Legionárska č. 27, 831 04  B r a t i s l a v a 3                
Priezvisko a meno:
Číslo miestnosti:
Funkcia/referát: E-mail: Žel. tel.:
Fax:
Mobilný tel.:
Štátny tel.:
 
Zaparanik František, Mgr. predseda OZŽ 920/5181 0903 714 203  
č. dv. 108 zaparanik@ozz.sk   02/20295181  
Danihelová Pavla sekretariát OZŽ 920/5528 0903 859 989  
č. dv. 109 Elektronická pošta OZŽ:
sekretariat@ozz.sk
  02/20295528  
Internetová stránka OZŽ: wwozz.sk  
Hoffman Peter, Ing. 1.podpredseda OZŽ a podpredseda OZŽ 920/4018 0911 935 444  
č. dv. 119 hoffman@ozz.sk   02/20294018  
Pikna Peter podpredseda OZŽ 920/4009 0907 978 481  
č. dv. 110 pikna@ozz.sk   02/20294009  
Kopka  Ľubomír podpredseda OZŽ 920/5213 0903624408  
č. dv. 115 kopka@ozz.sk   02/20295213  
Maček Igor, Mgr. Referát BOZP – inšpektor OZŽ 920/5688 0901 760 042  
č. dv. 112 macek@ozz.sk; macek.igor@zsr.sk   02/20295688  
Baláž Štefan, JUDr. Referát pracovných a právnych vzťahov
OZŽ
  0903 760 033  
2. posch. č. dv. 301-302 pravne@ozz.sk P.O.Hviezdoslava 7    
Pracovná doba:     Utorok: 7,00 – 12,00
Streda: 7,00 – 12,00
ŽST Žilina
930/4407
041/2294407  
                         
Funkcionári na pracoviskách OZŽ                
Priezvisko a meno:
Číslo miestnosti:
Funkcia/referát: E-mail: Žel. tel.:
Fax:
Mobilný tel.:
Štátny tel.:
Regionálne pracovisko OZŽ Košice, Staničné nám. 11, Žel. stanica, 040 02 Košice
Novotná Alena, Mgr. uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR 910/2358 0904 192 334
6. posch. č. dv. 601-605 RPOZZ.KE@zsr.sk     055/2292358
novotna@ozz.sk
Kožár Slavomír uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR 910/2358 0903 760 044
6. posch. č. dv. 601-605 RPOZZ.KE@zsr.sk     055/2292358
kozar@ozz.sk
Cmor Radovan uvoľnený pre prácu v odboroch – CARGO 910/2358 0911 290 603
6. posch. č. dv. 601-605 RPOZZ.KE@zsr.sk     055/2292358
cmor@ozz.sk
Kavčák Štefan uvoľnený pre prácu v odboroch – ZSSK 910/2358 0904 571 941
6. posch. č. dv. 601-605 RPOZZ.KE@zsr.sk     055/2292358
kavcak@ozz.sk
Regionálne pracovisko OZŽ Bratislava, Legionárska 27, 831 04 Bratislava 3
Janech Jozef uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR 920/4019  
0903 212 738  
č. dv. 106 janech@ozz.sk   02/20294019
Vytřísalová Božena, Bc. uvoľnená pre prácu v odboroch – CARGO 920/5186  
0911 949 444  
č. dv. 118 vytrisalova@ozz.sk   02/20295186
Poliaková Anna uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR 920/5008 0903 961 731
č. dv. 113 poliakova@ozz.sk   02/20295008
Višváder Róbert uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR 920/5810 0903 423 940
č. dv. 111 visvader@ozz.sk   02/20295810
Jesenská  Andrea, Mgr. uvoľnená pre prácu v odboroch – ZSSK 920/4010 0944 026 816
č. dv. 106 jesenska@ozz.sk   02/20294010
Lunáková Zuzana, Ing. uvoľnená pre prácu v odboroch – ZSSK    
920/4283   0903 796 578
č. dv. 112 lunakova@ozz.sk   02/20294283
Regionálne pracovisko OZŽ Žilina, P. O. Hviezdoslava 7, Žel. stanica, 010 73 Žilina
Verčíková Zita, Mgr. uvoľnená pre prácu v odboroch – CARGO 930/4407 0911 937 444
2. posch. č. dv. 301-302 RPOZZ.ZA@zsr.sk     041/2294407
vercikova.zita@zscargo.sk
Vlčková Eva uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR 930/4407 0904 346 168
2. posch. č. dv. 301-302 RPOZZ.ZA@zsr.sk     041/2294407
vlckova@ozz.sk
Sobotková Milota uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR 930/4407 0907 253 447
2. posch. č. dv. 301-302 RPOZZ.ZA@zsr.sk     041/2294407
sobotkova@ozz.sk
Vidiečanová Marta uvoľnená pre prácu v odboroch – ZSSK 930/4407 0903 477 522
2. posch. č. dv. 301-302 RPOZZ.ZA@zsr.sk     041/2294407
vidiecanova.marta@slovakrail.sk
Kysela Michal uvoľnený pre prácu v odboroch – CARGO 930/5270 0905 202 287
  kysela@ozz.sk     041/2295270
Rušňové depo Žilina, Kysucká cesta
Regionálne pracovisko OZŽ Zvolen, M. R. Štefánika 292/2, 960 02 Zvolen
Horánsky  Slavomír uvoľnený pre prácu v odboroch – CARGO 945/5241 0911 755 657
6. posch. č. dv. 601 RPOZZ.zv@zsr.sk     045/2295241
horansky@ozz.sk
Kubinec Marián uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR 945/5241 0911 940 444
6. posch. č. dv. 601 RPOZZ.zv@zsr.sk, kubinec@ozz.sk    
marian3kubinec@gmail.com   045/2295241
Mesterová Mária uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR 945/5241 0911 128 488
6. posch. č. dv. 601 RPOZZ.zv@zsr.sk     045/2295241
mesterova@ozz.sk, mesterova.maria@zsr.sk
Ponduša Patrik, JUDr., Mgr. uvoľnený pre prácu v odboroch – ZSSK   0903 610 303
Adresa pracoviska: pondusa@ozz.sk      
ZSSK, SPO Neresnícka cesta 3396, 960 01 Zvolen