Funkcionári a zamestnanci OZŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionárska č. 27, 831 04  B r a t i s l a v a 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Priezvisko a meno:
Číslo miestnosti:

Funkcia/referát: E-mail:

Žel. tel.:
Fax:

Mobilný tel.:
Štátny tel.:

 

Zaparanik František, Mgr.

predseda OZŽ

920/5181

0903 714 203

 

č. dv. 108

zaparanik@ozz.sk

 

02/20295181

 

Danihelová Pavla

sekretariát OZŽ

920/5528

0903 859 989

 

č. dv. 109

Elektronická pošta OZŽ:
sekretariat@ozz.sk

 

02/20295528

 

Internetová stránka OZŽ: wwozz.sk

 

Hoffman Peter, Ing.

1.podpredseda OZŽ a podpredseda OZŽ

920/4018

0911 935 444

 

č. dv. 119

hoffman@ozz.sk

 

02/20294018

 

Pikna Peter

podpredseda OZŽ

920/4009

0907 978 481

 

č. dv. 110

pikna@ozz.sk

 

02/20294009

 

Kopka  Ľubomír

podpredseda OZŽ

920/5213

0903624408

 

č. dv. 115

kopka@ozz.sk

 

02/20295213

 

Maček Igor, Mgr.

Referát BOZP – inšpektor OZŽ

920/5688

0901 760 042

 

č. dv. 112

macek@ozz.sk; macek.igor@zsr.sk

 

02/20295688

 

Baláž Štefan, JUDr.

Referát pracovných a právnych vzťahov
OZŽ

 

0903 760 033

 

2. posch. č. dv. 301-302

pravne@ozz.sk

P.O.Hviezdoslava 7

 

 

Pracovná doba:     Utorok: 7,00 – 12,00
Streda: 7,00 – 12,00

ŽST Žilina
930/4407

041/2294407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionári na pracoviskách OZŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

Priezvisko a meno:
Číslo miestnosti:

Funkcia/referát: E-mail:

Žel. tel.:
Fax:

Mobilný tel.:
Štátny tel.:

Regionálne pracovisko OZŽ Košice, Staničné nám. 11, Žel. stanica, 040 02 Košice

Novotná Alena, Mgr.

uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR

910/2358

0904 192 334

6. posch. č. dv. 601-605

RPOZZ.KE@zsr.sk

 

 

055/2292358

novotna@ozz.sk

Kožár Slavomír

uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR

910/2358

0903 760 044

6. posch. č. dv. 601-605

RPOZZ.KE@zsr.sk

 

 

055/2292358

kozar@ozz.sk

Cmor Radovan

uvoľnený pre prácu v odboroch – CARGO

910/2358

0911 290 603

6. posch. č. dv. 601-605

RPOZZ.KE@zsr.sk

 

 

055/2292358

cmor@ozz.sk

Kavčák Štefan

uvoľnený pre prácu v odboroch – ZSSK

910/2358

0904 571 941

6. posch. č. dv. 601-605

RPOZZ.KE@zsr.sk

 

 

055/2292358

kavcak@ozz.sk

Regionálne pracovisko OZŽ Bratislava, Legionárska 27, 831 04 Bratislava 3

Janech Jozef

uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR

920/4019

 

0903 212 738

 

č. dv. 106

janech@ozz.sk

 

02/20294019

Vytřísalová Božena, Bc.

uvoľnená pre prácu v odboroch – CARGO

920/5186

 

0911 949 444

 

č. dv. 118

vytrisalova@ozz.sk

 

02/20295186

Poliaková Anna

uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR

920/5008

0903 961 731

č. dv. 113

poliakova@ozz.sk

 

02/20295008

Višváder Róbert

Mgr. Peter Legény

uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR

920/5810

0903 423 940

0908301790

č. dv. 111

visvader@ozz.sk, legeny@ozz.sk

 

 

02/20295810

Jesenská  Andrea, Mgr.

uvoľnená pre prácu v odboroch – ZSSK

920/4010

0944 026 816

č. dv. 106

jesenska@ozz.sk

 

02/20294010

Lunáková Zuzana, Ing.

uvoľnená pre prácu v odboroch – ZSSK

 

 

920/4283

 

0903 796 578

č. dv. 112

lunakova@ozz.sk

 

02/20294283

Regionálne pracovisko OZŽ Žilina, P. O. Hviezdoslava 7, Žel. stanica, 010 73 Žilina

Verčíková Zita, Mgr.

uvoľnená pre prácu v odboroch – CARGO

930/4407

0911 937 444

2. posch. č. dv. 301-302

RPOZZ.ZA@zsr.sk

 

 

041/2294407

vercikova.zita@zscargo.sk

Vlčková Eva

uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR

930/4407

0904 346 168

2. posch. č. dv. 301-302

RPOZZ.ZA@zsr.sk

 

 

041/2294407

vlckova@ozz.sk

Sobotková Milota

uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR

930/4407

0907 253 447

2. posch. č. dv. 301-302

RPOZZ.ZA@zsr.sk

 

 

041/2294407

sobotkova@ozz.sk

Vidiečanová Marta

uvoľnená pre prácu v odboroch – ZSSK

930/4407

0903 477 522

2. posch. č. dv. 301-302

RPOZZ.ZA@zsr.sk

 

 

041/2294407

vidiecanova.marta@slovakrail.sk

Kysela Michal

uvoľnený pre prácu v odboroch – CARGO

930/5270

0905 202 287

 

kysela@ozz.sk

 

 

041/2295270

Rušňové depo Žilina, Kysucká cesta

Regionálne pracovisko OZŽ Zvolen, M. R. Štefánika 292/2, 960 02 Zvolen

Horánsky  Slavomír

uvoľnený pre prácu v odboroch – CARGO

945/5241

0911 755 657

6. posch. č. dv. 601

RPOZZ.zv@zsr.sk

 

 

045/2295241

horansky@ozz.sk

Kubinec Marián

uvoľnený pre prácu v odboroch – ŽSR

945/5241

0911 940 444

6. posch. č. dv. 601

RPOZZ.zv@zsr.sk, kubinec@ozz.sk

 

 

marian3kubinec@gmail.com

 

045/2295241

Mesterová Mária

uvoľnená pre prácu v odboroch – ŽSR

945/5241

0911 128 488

6. posch. č. dv. 601

RPOZZ.zv@zsr.sk

 

 

045/2295241

mesterova@ozz.sk, mesterova.maria@zsr.sk

Ponduša Patrik, JUDr., Mgr.

uvoľnený pre prácu v odboroch – ZSSK

 

0903 610 303

Adresa pracoviska:

pondusa@ozz.sk

 

 

 

ZSSK, SPO Neresnícka cesta 3396, 960 01 Zvolen