JUDr. Štefan Baláž

Referát pracovnoprávnych vzťahov OZŽ
mobil: 0903 760 033
železničný tel.: 930/4407
štátny tel.: 041/2294407
e-mail: pravne@ozz.sk

Žiadosť o právnu pomoc

Mgr. Igor Maček

Inšpektor BOZP
mobil: 0901 760 042
železničný tel.: 920/5688
štátny tel.: 02/2029 5688
e-mail: macek@ozz.sk

Zákony, vyhlášky, nariadenia