You are currently viewing Celoročné skupinové poistenie

Celoročné skupinové poistenie

Od 1.1.2023, spúšťame pre členov OZŽ nový benefit – cestovné poistenie.  V cene poistenia za 18,- eur /na rok,  sú okrem nášho člena automaticky poistení aj rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti tzn. 1x člen + 1x dospelý + 5x dieťa do 18r. ). Táto poistka je zároveň aj pre našich dôchodcov vek poistenia –  do 74 r. vrátane.

* V prílohe cestovné poistenie – POSTUP ZO ……. nájdete IBAN, na ktorý budete vždy, po uzatvorení príslušného mesiaca jednorázovo odvádzať platbu za svoju ZO, tak aby do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca platba bola pripísaná na účet

IBAN:  SK29 7500 0000 0040 3163 3319

*Informačný list pre členov OZŽ ……..je aktualizovaný, čiže staršiu verziu treba zlikvidovať!

*kartu klienta pre CP….. použijetevytlačíte len vtedy, ak vám pri poistení  (1.mesiac), člen oznámi, že ide do zahraničia a je tam predpoklad, že mu na jeho email, od poisťovne nestihne asistenčná kartička prísť.

*odpovede na možné otázky ….sú upravené a doplnené!

*ZOZNAM POISTENÝCH– toto tlačivo budete každý mesiac vypisovať a buď emailom na jesenska@ozz.sk , alebo služobnou poštou zasielať na centrálu OZŽ, Legionárska 27, Bratislava 3 , tak aby do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca prišiel!

Dôležité:

Ak z nejakého dôvodu nebude platba alebo zoznam poistených do 5-teho dňa nasledujúceho mesiaca na centrále OZŽ v Bratislave, nebudú v príslušnom mesiaci členovia OZŽ tejto ZO poistení!

Benefit sa rozširuje aj pre dospelé deti 19+, žijúce v spoločnej domácnosti …!

Ak sa rozhodnete  člen OZŽ za nich uhradiť (za každé dieťa nad 18 r), ročné poistné 18 eur, pre dospelé dieťa – člena OZŽ, platia tie isté podmienky, t.j.  + manžel / manželka, druh / družka a deti v spoločnej domácnosti. Zároveň je takto poistené dieťa viazané k členstvu OZŽ svojho rodiča.

Viac informácií TU: https://drive.google.com/drive/folders/10l2QSA42EwZxdLpjSjy5q5YuHGTDYTAr?usp=sharing

Servisujúci poradcovia pridelení na Finančný wellness poistených členov OZŽ sú rozdelení teritoriálne:

 

/Poprad, Spišská Nová Ves/ –  p. Ján Polančík, tel. 0950 270 281   

/Poprad, Spišská Nová Ves, Brezno/ p. Mária Polančíková, tel. 0915 946 105

/Trnava, Handlová, Žilina, Vrútky, Bytča/ –  p. Milan Barinec, tel. 0944 949 232

/Bratislava/  p.  Mgr. Andrea Vavrová, tel. 0908 486 719 

/Rimavská Sobota, Brezno/ – p. Czeneová Irena, tel. 0905 740 696

/Bratislava, Trnava, Leopoldov/ – p. Erika Hadbávna, tel. 0948 752 756

/Košice/ – p. Marek Andrejčák, tel. 0907 923 961

Vzor karty klienta