Odborová organizácia OZŽ Tatry mountain resorts a.s. Tatranská Lomnica