You are currently viewing Naše pripomienky, sú ako hádzanie hrachu na stenu …

Naše pripomienky, sú ako hádzanie hrachu na stenu …

Pekných pár rokov pripomienkujeme podhodnotený železničný sektor a celkovú problematiku v ňom. Vystriedalo sa už niekoľko vlád, ktoré v predvolebnej kampani sľubovali, že sa budú plnohodnotne venovať  štátnym železniciam, zelenej doprave, envirozáťaži atď.. Zaslali sme množstvo pripomienok a vypracovali sme množstvo téz, ktoré stačilo aplikovať v praxi. 

Kedy začnú kompetentní vládni činitelia načúvať a konať!?

Zamestnanci štátnych železníc nechcú ísť po vzore Francúzka alebo budú k tomu dotlačení?!

Galéria pripomienok, len za posledné roky