You are currently viewing Z činnosti ZO OZŽ RD Žilina

Z činnosti ZO OZŽ RD Žilina

Pravidelné stretnutie dôchodcov

Deň 28.9.2023 bol dňom, kedy sa v kultúrnom dome v Kysuckom Novom Meste  uskutočnilo pravidelné stretnutie dôchodcov, ktoré už tradične organizuje naša ZO OZŽ RD Žilina. Táto akcia sa teší medzi našimi dôchodcami veľkej obľube a pravidelne sa ho zúčastňujú vo veľkom počte. Prináša im možno jedinú možnosť, ako sa aspoň raz do roka vzájomne stretnúť s bývalými kolegami, s ktorými strávili väčšinu svojho aktívneho života.

K atraktivite tohto stretnutia prispieva aj skutočnosť, že k účasti na stretnutí prizývame v súčinnosti s FS aj ich členov – dôchodcov.

Osobne ma teší, že táto tradícia má veľmi dobrú odozvu a poďakovania našich bývalých zamestnancov našej ZO za organizovanie tohto stretnutia sú pre nás – organizátorov tou najlepšou odmenou a vysvedčením.  

Michal KYSELA                                                                                                                                                                                            predseda ZO OZŽ RD Žilina