You are currently viewing Bezkontaktné čipové karty

Bezkontaktné čipové karty

Milí kolegovia,

naša spoločnosť pristupuje k tzv. centrálnej výmene bezkontaktných čipových kariet (BČK), v rámci ktorej dôjde u všetkých zamestnancov ZSSK (zamestnanecký preukaz) a držiteľov platných železničných preukazov (ŽP) k výmene pôvodnej BČK modrej farby (technologická platforma MifareClasic) za novú BČK bielej farby s oranžovými prvkami (technologická platforma MIFARE DESFire Ev1).

Preukazy pre zamestnancov ZSSK a ich rodinných príslušníkov budú distribuovať vedúci pracovníci zadarmo priamo na pracoviskách zamestnancov na základe „Poverenia a pokynov na spracúvanie osobných údajov na účely vykonania centrálnej výmeny bezkontaktných čipových kariet“, ktoré udelilo predstavenstvo ZSSK. Cieľom je zefektívniť a urýchliť centrálnu výmenu.

V prílohe Vám zasielame nasledujúce dokumenty:

Usmernenie k centrálnej výmene BČK spolu s jeho prílohami:

  • Príloha 1 Vzor Preberacieho protokolu BČK
  • Príloha 2 Zoznam pozícií vedúcich zamestnancov pre účely centrálnej výmeny
  • Príloha 3 Vzor železničného preukazu

Odpovede na najčastejšie otázky k centrálnej výmene BČK

Viac informácií nájdete na   InTRAINete.

Odbor riadenia ľudských zdrojov vopred ďakuje všetkým zamestnancom za ich súčinnosť pri centrálnej výmene BČK.

S pozdravom

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

odbor riadenia ľudských zdrojov

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

info@slovakrail.sk | www.zssk.sk | www.facebook.com/ZSSK.sk