You are currently viewing <strong>STRETNUTIE  ZAMESTNANCOV ŽELEZNIČNÉHO  SEKTORU</strong>

STRETNUTIE  ZAMESTNANCOV ŽELEZNIČNÉHO  SEKTORU

ODBOROVÉ  ZDRUŽENIE  ŽELEZNIČIAROV

 

POZÝVA

všetkých zamestnancov železničných firiem na spoločné stretnutie !

Ukážme, že nám nie je ľahostajné ako sa štát stavia k železniciam a k ich zamestnancom.

Témou sú železnice a dopravná politika štátu. Ich dnešok a budúcnosť.

Spoločne ukážme na pretrvávajúci zlý stav nášho sektoru.

Každý zamestnanec pracuje na svojom pracovisku a chce za svoju zodpovednú prácu zodpovedajúcu plácu. Chce uživiť svoje rodiny, dať deťom spokojnú mladosť, chce zabezpečiť ich budúcnosť. Chce, aby cestujúci cestovali bezpečne, bez meškania a pohodlne tak ako sa na 21. storočie patrí.

Nikto z nás nezapríčinil tento stav. Chceme naďalej zodpovedne pracovať a byť pre túto spoločnosť prínosom. Všade a nielen niekde a niekomu. Nerieši sa podstata problému a tou je absencia dopravnej politiky štátu a nesystémové financovanie už minimálne tri dekády.

 

Ukážme svojou účasťou, že sme tu a nie je nám ľahostajná

budúcnosť ŽELEZNICE na Slovensku !

KDE :

ŽST  KOŠICE                 –        05.3.2024 o 14:30 hod.

ŽST  ŽILINA                  –        12.3.2024 o 14:30 hod.

ŽST  ZVOLEN               –        14.3.2024 o 14:30 hod.

ŽST  BRATISLAVA   –        19.3.2024 o 14:30 hod.