You are currently viewing Prečo sa stretávať?

Prečo sa stretávať?

 

Stretávanie sa bolo, je a vždy bude dôležitým aspektom železničiarskeho života. Udržiavať súdržnosť železničiarov nielen v rámci jednotlivých pracovísk, ale aj v rámci celku. Udržiavať a rozvíjať spoločné záujmy s kolegami.

Stretávať sa aj mimo svojich pracovísk, pretože aj tam pokračuje život železničiara.

Stretávať sa, aby sme si vymenili svoje skúsenosti z pracovísk, zo súkromia, ale sa aj spoločne zabavili.

Stretávať sa a tvoriť  kolektív.

Stretávať sa, lebo aj to je jeden z predpokladov napredovania a zvládania úloh, ktoré sú pred nami. Skrátka vytvárať tak priaznivé pracovné prostredie.

Ďakujem všetkým, ktorí nepodľahli novej dobe a organizujú spoločné akcie, či už spoločenské, kultúrne alebo športové.

Ďakujem im za ich prácu a prínos pre všetkých zamestnancov.

Ďakujem im za obetovanie sa pre zamestnancov.

V neposlednom rade ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa zúčastňujú takýchto akcií a ukazujú, že sú súčasťou kolektívu.

Ďakujem aj zamestnávateľovi, ktorý pochopil obrovský význam stretávania sa svojich zamestnancov a spolupodieľa sa na organizovaní týchto aj pre firmu dôležitých spoločných akcií.

 

Ing. Peter Hoffman

1.podpredseda OZŽ