You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

 

Informácia z Kolektívneho vyjednávania na ZSSK

V priestoroch školiaceho strediska ZSSK v Martin – Priekopa sa 17.3. 2022 uskutočnilo kolektívne vyjednávanie. Predmetom rokovania boli:

  • Sociálny fond
  • Rozpočet sociálneho fondu na rok 2023
  • Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

 

Odborové centrály spolu so zamestnávateľom sa dohodli na smernici Sociálny fond a spoločne schválili rozpočet Sociálneho fondu na rok 2023. Čerpanie SF je schválené od 1.3.2023  V  smernici o rekondičných pobytoch nedošlo k dohode a zamestnávateľ predložený návrh stiahol z rokovania.   Kolektívne vyjednávanie k uvedeným  bodom bolo ukončené

 

Zmeny v smernici Sociálneho fondu ZSSK :

Peňažný dar za udelenie Kňazovického medaily alebo Jánskeho plakety

  • Kňazovického medaila z 598 na 700
  • Diamantová Jánskeho plaketa zo 465 € na 500 €
  • Zlatá Jánskeho plaketa z 332 € na 400 €
  • Strieborná Jánskeho plaketa z 233 € na 300 €
  • Bronzová Jánskeho plaketa zo 133 € na 200 €

Dar pri pracovnom výroči

 

Odpracované roky v rezorte železničnej dopravy

10

15

20

25

30

35

40

Výška peňažného daru

( v eur)

67,00

100

83,00

120

100

140

117,00

160

166,00

180

200,00

220

233,00

250

V dare pri pracovnom výroči nám pribudne vekové pásmo 45 a zamestnanci ktorí odpracovali 45 rokov dostanú 280 €

Výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti

Výška výpomoci  pri dosiahnutí súvislej práceneschopnosti viac ako 60 kalendárnych dní sa navýšila zo 60 € na 80 € a maximálna ročná výška výpomoci sa navýšila z 332 € na 400 €

Príspevok zo sociálneho fondu na každé hlavné jedlo

Príspevok zo sociálneho fondu na každé hlavné jedlo sa zvyšuje z 0,15 € na 0,20 €.

 

Ľubomír Kopka

predseda PV OZŽ pri ZSSK