You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

  • Post category:Info z KV

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve ZSSK sa zaseklo. Ostatné kolektívne vyjednávanie zamestnávateľa a odborových organizácii sa konalo  20.12.2023 v Poprade. Záver z tohto rokovania bol prísľub zamestnávateľa, že 8.1.2024  predloží návrh, model riešenia mzdového nárastu. Zároveň navrhol rokovanie v pracovnej skupine odborových organizácii. Rokovanie pracovnej skupiny  zastúpenej kolektívnymi vyjednávačmi troch  odborových organizácii, ktoré prejavili záujem o rokovanie zvolal  zamestnávateľ na 11.1.2024. OZŽ na rokovaní predložilo svoj upravený návrh mzdovej tabuľky. V diskusii zamestnávateľ oznámil, že stále nemá potrebné finančné zdroje na krytie mzdového nárastu. Potvrdil potrebu prepočítať predložený návrh a záujem riešiť situáciu. Navrhol ďalšie rokovanie na 16.1.2024. Na tomto rokovaní v diskusii boli predložené viaceré návrhy riešenia mzdovej tabuľky a podstavu rušňovodičov a údržbárov. Zamestnávateľ navrhuje prijatie KZ na niekoľko rokov a tlačí na úpravu týždenného fondu pracovného času rušňovodičov. Zároveň pripúšťa nárast príplatku za sťažený pracovný režim rušňovodičov. Zástupcovia zamestnancov navrhli riešenie nadčasovej práce vyšším percentuálnym, finančným ohodnotením. Zástupca zamestnávateľa pripomenul, že musí navrhované riešenie predložiť Predstavenstvu ZSSK a že zamestnávateľ nemá potrebné  finančné krytie navrhovaného mzdového riešenia. Dátum ďalšieho stretnutia nebol dohodnutý.

             Ján Viglaš, v. r.

podpredseda PV OZŽ pri ZSSK