You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV / ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

 

Dňa 6. februára 2024 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania za účasti generálneho riaditeľa ŽSR JUDr. Alexandra Saka.

Generálny riaditeľ v úvodnom príhovore vysvetľoval stav, v ktorom sa ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry nachádza a naznačil ďalšie postupové kroky, ako túto situáciu riešiť.

Kolektívni vyjednávači so sklamaním a znepokojením skonštatovali, že zamestnávateľ opätovne nepredložil žiaden konkrétny protinávrh, ktorým by reagoval na návrh zo strany OZŽ. Otvorene teda musíme konštatovať, že momentálne zamestnávateľ naďalej zostáva na pozícii nulového nárastu miezd pre svojich zamestnancov. Spôsobené to má byť neochotou MD SR dať ŽSR požadované finančné prostriedky na navýšenie miezd.

Zástupcovia zamestnávateľa uviedli, že momentálne prebieha vnútorný audit. Na základe výsledkov tohto auditu, prídu s konkrétnym návrhom. Naznačené však bolo, že aj v prípade nejakého mzdového nárastu, sa nebude jednať o plošné navýšenie miezd pre všetkých zamestnancov ŽSR.

Takýto postup OZŽ zásadne odmieta!

OZŽ zastupuje a háji práva všetkých zamestnancov, nielen vybraných skupín. Naše argumenty sú jednoznačné. Za rok 2023 Slovenská republika dosiahla infláciu v hodnote 10,5%.  Železničná infraštruktúra a mzdové ohodnotenie železničiarov bolo a je dlhodobo na okraji štátneho záujmu. Výsledkom sú trate v katastrofálnom stave, pravidelné meškania vlakov a hlboký personálny podstav zamestnancov na ŽSR, ktorý ohrozuje bezpečnosť dopravy. Je len otázkou času kedy tento stav prerastie do reálneho kolapsu železnice na Slovensku.

Očakávame zo strany vedenia GR ŽSR, že si sadne k rokovaciemu stolu a prinesie zodpovedný návrh na dofinancovanie ŽSR v kapitole mzdy.

OZŽ pripravuje kroky, na ktorých bude prezentovať stav na ŽSR a žiadať zodpovedné orgány štátu na okamžité riešenie tejto kolabujúcej situácii vo firme.

Generálny riaditeľ prisľúbil účasť na týchto aktivitách, kde osobne vysvetlí zamestnancom celkovú situáciu a navrhované kroky vedenia ŽSR.

 

     Ing. Peter Hoffman, v.r.

hlavný kolektívny vyjednávač