You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV / ŽSR

 

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

 

Dnes 23.11.2023 došlo k podpisu sociálnych partnerov a to dohodnutého Dodatku č. 9.

Platnosť KZ ŽSR 2021 – 2023 sa predlžuje do 31.3.2025.

Následne tak, ako sme prezentovali, nastupujú ďalšie kroky, ktoré sa týkajú samotného návrhu mzdového nárastu pre rok 2024.

OZŽ v pripomienkovom konaní rozpočtu k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry (ZPŽI), navrhlo navýšiť čiastku týkajúcu sa miezd na ŽSR na rok 2024, ktorá je prezentovaná vedením GR ŽSR na poradách jednotlivých VOJ.

V Bratislave, dňa 23.11.2023

 

           Ing. Peter Hoffman, v.r.

      hlavný kolektívny vyjednávač