You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie  ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

  • Post category:Info z KV / ZSSK

Súhrnná informácia z KV ZSSK

dňa 22.11.2023 sa konalo ďalšie kolo KV ZSSK.

Vzhľadom k situácii, keď nie sú známe východiská štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy a taktiež neistoty z možnej výmeny vedenia firmy, zamestnávateľ deklaroval, že aktuálne nie je schopný prijímať žiadne záväzky. OC navrhli predĺženie platnosti aktuálnej KZ. Týmto by sa mal preklenúť čas, kým budú známe možnosti firmy. Zároveň by sme sa vyhli situácii, keď by sme od 1.1.2024 nemali KZ a zamestnanci by prišli o všetky výhody, ktoré im KZ garantuje.

Zamestnávateľ návrh OC prijal a KZ sa predlžuje dodatkom do 29.2.2024.

KV bude pokračovať len čo budú jasné východiská rozpočtov.

Pre funkciu rušňovodič, RI a strojmajster v zmysle KZ od zmeny GVD bude POJ započítaná do pracovného času.

                 Ján Viglaš

hlavný kolektívny vyjednávač ZSSK