You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dnes 15.11.2023 došlo k zhode sociálnych partnerov v predĺžení platnosti KZ ŽSR 2021–2023 Dodatkom č. 9. Platnosť KZ ŽSR 2021 – 2023 sa predlžuje do 31.3.2025.

Následne tak, ako sme prezentovali, nastupujú ďalšie kroky, ktoré sa týkajú samotného návrhu mzdového nárastu pre rok 2024.

V Bratislave, dňa 15.11.2023

            Ing. Peter Hoffman, v.r.

      hlavný kolektívny vyjednávač