You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV / ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 27. februára 2024 prebehlo ďalšie kolo KV za účasti generálneho riaditeľa
Železníc Slovenskej republiky JUDr. Alexandra Saka.
Kolektívni vyjednávači odmietli návrh zamestnávateľa, ktorý rieši navýšenie miezd,
iba vybraných zamestnancov ŽSR. Návrh zamestnávateľa nerieši nárast mzdy dokonca ani
všetkých prevádzkových zamestnancov a znamená reálne iba ďalší nesystémový krok
v odmeňovaní zamestnancov ŽSR. OZŽ navrhlo navýšenie tarifných miezd pre všetkých
zamestnancov ŽSR a to vo výške 12 %. V ďalšom kroku OZŽ navrhuje riešiť v súčinnosti
so zamestnávateľom prednostne nedostatkové typové pozície. OZŽ požaduje, aby
zamestnávateľ zaujal stanovisko k návrhu kolektívnych vyjednávačov najneskôr do 1.
marca 2024. Na základe stanoviska zamestnávateľa, kolektívni vyjednávači zvážia svoj
postup na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania, ktoré je stanovené na 7. Marca 2024.
OZŽ stojí za všetkými zamestnancami ŽSR a preto vyzývame všetkých zamestnancov
ŽSR, bez ohľadu na to, či sú členmi odborov alebo nie, aby aktívne podporili kolektívnych
vyjednávačov na chystaných verejných zhromaždeniach. Jedine spoločnými vystúpeniami
môžeme upozorniť na to, aby sa kompetentní konečne začali vážne zaoberať existenčnými
problémami ŽSR a ich zamestnancov zvlášť.


       Ing. Peter Hoffman

Hlavný kolektívny vyjednávač