You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie na ZSSK

 

Dňa 20.3. 2024 sa v Bratislave uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Dodatku č.5 KZ ZSSK 2022 – 2023. Zamestnávateľ predložil a odprezentoval  odborovým organizáciám novú mzdovú tabuľku. Odborové organizácie sa však k nej nemohli vyjadriť a zobrali si čas na jej naštudovanie.

Tak ako sa naposledy sociálni partneri dohodli, navzájom si navrhli meno sprostredkovateľa, pred ktorým bude pokračovať kolektívne vyjednávanie. Napriek tomu odborové organizácie a zamestnávateľ sa majú snahu dohodnúť. Môže sa tak stať už 27.3.2024,  kedy bude ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. V praxi to znamená to, že i keď máme navrhnutého a dohodnutého sprostredkovateľa rokujeme ďalej.

        Ľubomír Kopka v.r.

hlavný kolektívny vyjednávač