You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dnes 14.4.2023 bolo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Po niekoľkohodinovom vyjednávaní sme urobili pokrok a priblížili sme sa k podpisu pod Dodatok č. 8. Generálny riaditeľ ŽSR garantoval sumu 100 EUR do tarifnej triedy pre každého zamestnanca od 1.7.2023. S prirátaním 50 EUR do TT od 1.1.2023 a jednorázovej prémie 310 EUR, sme sa pripojili k úspešným kolektívnym vyjednávaniam v ostatných železničných spoločnostiach.

Predĺženie platnosti kolektívnej zmluvy je dohodnuté na rok 2024 a je v štádiu úprav a dolaďovania textu.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania s podpismi zmluvných partnerov pod Dodatok č. 8 je plánované na 20.4.2023.

Ing. Peter Hoffman

Hlavný kolektívny vyjednávač