You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

            Správna rada ŽSR odvolala generálneho riaditeľa ŽSR a na základe jej návrhu vymenoval minister nového generálneho riaditeľa ŽSR p. Alexandra Saka. Nezávisle na odvolávaní a menovaní generálneho riaditeľa ŽSR, OZŽ opätovne požiadalo o predĺženie platnosti KZ ŽSR 2021 – 2023 v znení dodatkov č.1 až č.8. Doba predĺženia platnosti je navrhnutá o 18 mesiacov. Som presvedčený, že súčasná doba a dianie v spoločnosti potvrdili opodstatnenosť tohto návrhu. Blíži sa koniec roka a je mnoho otázok aj v súvislosti so mzdovým nárastom pre rok 2024. Žiaľ predĺženie platnosti KZ ŽSR a mzdový nárast pre rok 2024 sú úzko späté. A preto verím, že predĺženie platnosti KZ ŽSR bude signatármi KZ ŽSR v čo najkratšom čase podpísané a budeme sa môcť venovať aj ostatným náležitostiam KZ, nevynímajúc a v prvom rade mzdovému nárastu pre rok 2024.

Ďalšou informáciou je, že po 100€ odmene bude v októbrovej výplate ďalšia odmena a to vo výške 500€. Táto odmena bude priznaná v dvoch rovinách. Jedna je z GR ŽSR vo výške 250€ a to podľa doby trvania zamestnania zamestnanca  v ŽSR v tomto roku a počte odpracovaných hodín. Druha rovina je vo výške 250€ a je v kompetencii riaditeľa VOJ.

O ďalšom dianí vás budeme informovať.

Ing. Peter Hoffman

predseda PV OZŽ pri ŽSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

       ako už dobre viete požiadali sme o predĺženie platnosti KZ ŽSR 2021 – 2023 a to so všetkými benefitmi na rok 2024. Zdôrazňujem, že predĺženie platnosti KZ je prvý dôležitý krok k ďalším krokom, ako je aj mzdový nárast. Žiaľ zaoberáme sa touto problematikou už dlhšiu dobu, nakoľko zamestnávateľ podľahol tlaku tých, ktorí teraz poukazujú na tento stav a to opakujem z nepochopenia celkovej situácie v spoločnosti, ŽSR nevynímajúc.

Informácie typu 0 € nárast pre rok 2024 a podobne mierené nepravdy a klamstvá, sú informácie čisto zavádzajúce.

A preto aj touto cestou Vás chcem požiadať o triezvy pohľad na činnosť a prezentáciu niektorých úzko vyprofilovaných  odborových centrál a jednotlivcov s nenaplnenými osobnými ambíciami.

Klebety vznikajú zo závisti, ktorá je najvyššou formou uznania, pretože najviac Vás odsudzujú za to, čo Vám najviac závidia.

        Peter Hoffman,

predseda PV OZŽ pri ŽSR