You are currently viewing INVESTÍCIA DO VZDELÁVANIA MLADÝCH SA VŽDY OPLATÍ!

INVESTÍCIA DO VZDELÁVANIA MLADÝCH SA VŽDY OPLATÍ!

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky - KOZ SR

🔴Posledný novembrový víkend sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike konala v Bratislave Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska nielen zlepšovali svoje zručnosti v argumentačnom tréningu, ale vypočuli si aj odborné diskusie o prioritách KOZ SR i jej kľúčového sociálneho partnera – ministerstva práce, do nasledujúceho volebného obdobia, o výzvach trhu práce aj v súvislosti s digitálnymi a klimatizačnými zmenami, ako pracovať so Zákonníkom práce pri odborárskej činnosti, o čo sa opierať pri argumentácii, či čo to znamená ľavicová politika a aké sú ľavicové hodnoty.
🔴Silné odbory = silná ochrana práv zamestnancov