You are currently viewing Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

  • Post category:Informácia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
1
www.nku.gov.sk
Kontrolovali sme
Modernizáciu železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s. viac TU

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
1
www.nku.gov.sk
Kontrolovali sme … viac TU