You are currently viewing Zvýši sa suma stravného?

Zvýši sa suma stravného?

Autor TASR

dnes 11:16

Bratislava 13. apríla (TASR) – Od 1. júna tohto roka plánuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zvýšiť sumy stravného pre jednotlivé časové pásma. Napríklad stravné pre päť- až 12-hodinovú pracovnú cestu sa zvýši na 7,30 eura zo 6,80 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, zverejneného v medzirezortnom pripomienkovom konaní na legislatívno-právnom portáli slov-lex.

“Účelom návrhu opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé  časové pásma a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní,” uviedlo MPSVR v predkladacej správe. Zároveň uviedlo, že zvýšenie súm môže vyvolať zvýšený dopyt po službách reštauračného stravovania.

Na pracovnej ceste v trvaní nad 12 až 18 hodín chce MPSVR zvýšiť stravné z 10,10 eura na 10,90 eura. Pri 18- a viac hodinovom trvaní pracovnej cesty plánuje ministerstvo zdvihnúť výšku stravného na 16,40 eura z 15,30 eura. Sumy stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené s účinnosťou od 1. januára 2023.