You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo dňa 30.3.2023. Prítomný NGR E prezentoval krok k úspešnému ukončeniu rokovaní na úrovni MF SR a MD SR. V priebehu 14. Týždňa by malo dôjsť k podpisu Dodatku k ZPŽI a následne k podpisu mzdového nárastu na ŽSR pre rok 2023. V akej podobe a v akej výške Vás budeme včas informovať.
K predĺženiu platnosti KZ ŽSR 2021 – 2023 Dodatkom č. 8. podľa vyjadrenia GR ŽSR, dôjde v najbližšom čase a zmluvné strany podpíšu tento dokument s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.

        Ing. Peter Hoffman
hlavný kolektívny vyjednávač