You are currently viewing Reakcia OZŽ na reportáže v médiách z 18.4.2023

Reakcia OZŽ na reportáže v médiách z 18.4.2023

Odborové združenie železničiarov si so záujmom pozrelo reportáže o stave slovenských železníc v správach viacerých televízií. Celé Slovensko si mohlo vypočuť z úst generálneho riaditeľa ŽSR, aké zanedbateľné prostriedky, v porovnaní so susednou Českou republikou, desaťročia investuje náš štát do svojich železníc.

OZŽ roky upozorňuje na katastrofálny stav v celom železničnom sektore (https://ozz.sk/nase-pripomienky-su-ako-hadzanie-hrachu-na-stenu/).

Žiaľ, aj stretnutie v Diakovcach v roku 2022, kde sa stretnutia zúčastnil minister MD SR, štátny tajomník MF SR, zástupca ÚHP, vedenia ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO  a zástupcovia odborových centrál, je bez odozvy a zmeny vo financovaní železničných podnikov. Doteraz všetky pripomienky a návrhy odborových centrál ostali bez serióznej odozvy potrebného dofinancovania rozpočtu pre železničný sektor. Veríme, že predovšetkým na Ministerstve financií sa k problému konečne postavia zodpovedne a spoločným úsilím postupne privedieme ŽSR reálne do 21. storočia a nie k tragédii ako sa nedávno stala v Grécku.

Pri tejto príležitosti chceme upriamiť pozornosť Útvaru hodnoty za peniaze, aby sa viac a podrobnejšie venovali problematike systémového financovania údržby a modernizácii železničnej infraštruktúry, ako aj mzdovej politike a až následne sa k téme vyjadrovali.

Ing. Peter Hoffman

Predseda PV OZŽ pri ŽSR