You are currently viewing Nezmyselné prezentovanie sa Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD)

Nezmyselné prezentovanie sa Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD)

  • Post category:Informácia

Zdroj príspevku - facebook OAVD

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

            Pár riadkov na nezmyselné prezentovanie sa OAVD, ktorí rozvirujú vášne podľa vlastných hodnôt. Nevedia pochopiť, že vyjednávanie,  aj kolektívne, je o vyjednávaní a nie o svojich nenaplnených ambíciách.

            Ako som Vás už informoval v informáciách o kolektívnych vyjednávaniach,  sú to vyjednávania, ktoré majú svoje zákonitosti. OAVD to nepochopilo a zrejme nepochopí nikdy. Svoju neschopnosť zvaľujú na ostatných. Ako príklad porovnávajú priemernú mzdu v národnom hospodárstve s tou čo je na ŽSR. Dostali sa až do obdobia od roku 2011, kedy vyjednávali aj oni. Alebo pod priemernou mzdou nefigurujú ich podpisy? Vinu však hodili na iných. Som presvedčený, že svojou naivitou vyrobili ďalší absurdný pohľad na seba samých. Treba im poďakovať za ich neodškriepiteľný  prínos a podpis pod priemernú mzdu na ŽSR.

            Pri tejto príležitosti upriamim pozornosť na jeden podstatný fakt. Dobrovoľným odchodom OAVD z kolektívneho vyjednávania sa vzápätí ostatné odborové organizácie, pôsobiace na pôde ŽSR, dohodli na navýšení tarifných tried zatiaľ o 50€, kompenzácie inflácie za rok 2022 v sume 500€ a koncoročnej odmeny v objeme 310€. Svojim dobrovoľným odchodom dali voľný priebeh k postupnému približovaniu sa priemernej mzdy na ŽSR k priemernej mzde v národnom hospodárstve.

            Záverom Vás chcem požiadať o triezvy pohľad na činnosť a prezentáciu OAVD s frustráciou a nenaplnenými osobnými ambíciami. Klebety vznikajú zo závisti, ktorá je najvyššou formou uznania, pretože najviac Vás odsudzujú za to, čo Vám najviac závidia…. A úplne na záver len toľko, že s týmito osobami neodporúčam diskutovať. Jednak je to strata času a jednak im preukazujeme láskavosť, že ich berieme na vedomie.

Peter Hoffman