You are currently viewing Nahnevaní železničiari

Nahnevaní železničiari

Prostrednícvom sociálnej siete, po vzore politikov, začínajú zamestnanci  železničných firiem na svojich FB stránkach poukazovať na konkrétnosti.                                                                                    Asi už nechcú byť:

OZŽ sa vyjadrilo k projektu Depo Services, a. s. na rozporovom konaní na MD SR