You are currently viewing Motivácia pre rušňovodičov ZSSK CARGO

Motivácia pre rušňovodičov ZSSK CARGO

Pilotná prevádzka motivácie profesie rušňovodič od 01.04.2023

 

            Na základe uznesenia predstavenstva ZSSK CARGO č. 37/2023 zo dňa 28.03.2023 došlo k ukončeniu pilotnej prevádzky motivácie profesie rušňovodič s platnosťou od 01.04.2023 v oblastiach:

 

  • plnenia plánu kilometrov,
  • odpracovaných hodín.

 

Predstavenstvo ZSSK CARGO zároveň schválilo pokračovanie od 01.04.2023 do 31.12.2023 v oblasti:

 

  • presunu zamestnanca za výkonmi so zachovaním podmienok z predchádzajúceho systému,
  • vykonávania činností rušňovodičmi nad rámec svojho pracovného zaradenia s doplnením činností zaisťovanie súpravy vlaku a mimoriadny príplatok za „sťažený turnus“.

Vic info: TU