You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK
13.3. 2024 sa v Bratislave uskutočnilo kolektívne vyjednávanie na ZSSK. Pred kolektívnym vyjednávaním sa stretli odborové organizácie pôsobiace pri ZSSK, aby spoločne dojednali postup pri kolektívnom vyjednávaní. Odborové organizácie sa zhodli na spoločnom postupe pri nadchádzajúcom kolektívnom vyjednávaní a tak spoločne predstúpili pred zamestnávateľa v zhode a so spoločným návrhom.
Odborové organizácie odmietli návrh zamestnávateľa a trvali na svojom predloženom návrhu. V rokovaní nastal výrazný posun a to, že sme sa dohodli so zamestnávateľom na tom, že sa nebude zvyšovať týždenný fond pracovného času u rušňovodičoch a vlakvedúcich a dodatková dovolenka spolu s pracovným voľnom nad rámec ZP zostane nezmenená. Odborové organizácie súhlasili s predĺžením KZ na štyri roky, s dodatkom, že o navýšení mzdy sa bude každý rok vyjednávať.
So zamestnávateľom sme sa nedohodli na navýšení mzdy. Návrh zamestnávateľa sa výrazne líšil od nášho návrhu. Zamestnávateľ znova deklaroval, že nemá podpísaný podnikateľský plán a nemôže sa bez neho ďalej posunúť. Na základe nesúladu nášho návrhu s návrhom zamestnávateľa o mzdovom navýšení, odborové organizácie navrhli ďalšie rokovanie pred sprostredkovateľom. Zamestnávateľ s návrhom na ďalšie rokovanie pred sprostredkovateľom súhlasil. Ďalšie rokovanie o dodatku č. 5 do KZ bude 20.3. 2024 v Bratislave.
Kopka Ľubomír v.r.
hlavný kolektívny vyjednávač