You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dnes prebehlo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v ŽSR. Bola nám podaná informácia o neustálych rokovaniach na úrovni Ministerstva financií SR a Ministerstva dopravy SR. ŽSR je tak rukojemníkom MF SR, nakoľko parlamentom odsúhlasené financie prostredníctvom štátneho rozpočtu, toto ministerstvo neposúva ďalej. Dávam na vedomie, že poverený predseda vlády SR, v jednej osobe minister financií verejne vyhlásil, že financie pre ZSSK a ŽSR budú. Spomenul, že iba prebiehajú technické procesy k realizácii presunu financií na tieto železničné podniky. Takže situácia zo záveru minulého roku sa opakuje.

Sociálni partneri navrhujú mzdový nárast, vo filozofii na ktorej sa dohodli, ale MF SR má svoje jednoznačné postupy a odďaľuje ich realizáciu. V tejto súvislosti vedenie ŽSR deklaruje prijatie manažérskeho rozhodnutia, ktoré bude len na základe garantovaného finančného krytia zo strany MF SR a  MD SR.

V ďalšom bode kolektívneho vyjednávania OZŽ navrhlo predĺženie platnosti KZ ŽSR 2021 – 2023 prostredníctvom Dodatku č.8 a to do 31.12.2026. ŽSR zobralo návrh na predĺženie platnosti KZ ŽSR 2021 – 2023 na prerokovanie vo vedení.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania bude v dohodnutom termíne 16.3.2023

V Bratislave 2.3.2023

         Ing. Peter Hoffman, v.r

    Hlavný kolektívny vyjednávač