You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

  • Post category:Info z KV / ŽSR

Dňa 30.11.2023 sme predložili zamestnávateľovi ŽSR návrh Dodatku č. 10 ku KZ ŽSR 2021 – 2023.

Je to reálny prvý krok, ktorý sa týka samotného mzdového nárastu pre rok 2024.

OZŽ navrhlo navýšiť čiastku týkajúcu sa miezd v ŽSR na rok 2024 o sumu (táto suma je  aj v návrhu OZŽ  k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry), ktorá vychádza aj

z prezentácie vedenia GR ŽSR na poradách jednotlivých VOJ.

Samotná realizácia mzdového nárastu bude predmetom kolektívneho vyjednávania a dohody sociálnych partnerov.

V Bratislave, dňa 30.11.2023

           Ing. Peter Hoffman, v. r.

      hlavný kolektívny vyjednávač