You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dňa 16.3.2023 bolo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Očakávali sme rozhodnutie GR ŽSR. Rozhodnutie nám tlmočil NGR ĽZ, ktorý ospravedlnil neprítomnosť GR ŽSR z dôvodu nemoci. ŽSR nepôjdu do rozhodnutia, ktoré nie je kryté finančnými prostriedkami. Zamestnávateľ deklaruje iniciatívu a snahu pri rokovaniach s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom dopravy SR. MF SR požaduje ďalšie a ďalšie doplňujúce informácie.

Zo strany OZŽ bola opätovne upriamená pozornosť na riešenie navýšenia tarifných tried z vlastných zdrojov. Zamestnávateľ bol upozornený na ďalšie kroky zástupcov zamestnancov v zmysle postupných krokov, ktoré boli prezentované na predchádzajúcom kole kolektívneho vyjednávania.

Dodatok č. 8 pojednávajúci o predĺžení platnosti KZ ŽSR 2021 – 2023 je zo strany OZŽ podpísaný.

K tomuto kroku len jeden poznatok. OAVD a ďalších deväť OC sú proti predĺženiu platnosti KZ. Je proti garancii benefitov pre zamestnancov do ďalšieho obdobia v tejto dobe neistôt a politických turbulencií.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania je plánované na 30.3.2023.

Ing. Peter Hoffman

Hlavný kolektívny vyjednávač