You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Kolektívne vyjednávanie ŽSR

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

 

Dňa 7. marca 2024 prebehlo na pôde GR ŽSR ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Kolektívni vyjednávači si pozorne preštudovali nový návrh zamestnávateľa. Oceňujú fakt, že v najnovšom návrhu zamestnávateľ upustil od neprijateľného zámeru navýšenia miezd iba pre vybranú skupinu zamestnancov a navrhol nárast mzdy v dvoch samostatných krokoch. V prvom kroku je jeho návrh ako percentuálny nárast do TT pre všetkých zamestnancov ŽSR. Druhým krokom navrhuje navýšiť mzdy vybraným, nedostatkovým typovým pozíciám, cez variabilnú zložku mzdy (nie prémie) podľa vopred stanovených pravidiel. Zároveň musíme konštatovať, že percentuálny návrh navýšenia miezd pre všetkých zamestnancov ŽSR výrazne zaostáva za našim posledným návrhom. Z tohto dôvodu kolektívni vyjednávači návrh v tejto podobe odmietli a predložili svoj protinávrh.

Zrátané a podčiarknuté. Kolektívne vyjednávanie konečne nabralo konštruktívny smer. No nemôžeme akceptovať momentálne ponúkaný objem financií. Kolektívne vyjednávanie pokračuje. Ďalšie kolo sa uskutoční dňa 20. marca.

Vyzývame zamestnancov ŽSR, aby sa zúčastnili ďalších verejných zhromaždení na podporu kolektívnych vyjednávačov a pomohli vytvoriť tlak na zamestnávateľa a Ministerstvo dopravy SR.

Vo verejných zhromaždeniach pokračujeme:

12.3. 2024       v Žiline

14.3. 2024       vo Zvolene

19.3. 2024       v Bratislave

                                                                                       Ing. Peter Hoffman, v.r.

                                                                                  hlavný kolektívny vyjednávač