You are currently viewing Hájenie spoločných záujmov

Hájenie spoločných záujmov

Odborové združenie železničiarov sa neustále snaží hájiť záujmy všetkých železničiarov aj cestou odvetvovej tripartity sekcie železničnej dopravy a dráh MD SR, Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií, KOZ SR, Hospodárskej a sociálnej rady a v neposlednom rade cez dozorné orgány, do ktorých ste nás zvolili. 

V štátnom železničnom sektore neustále rezonujú problémy, nad ktorými  ako zástupcovia zamestnancov sa snažíme mať dohľad. Poslednou nočnou morou pre zamestnancov je ….. viac sa dočítate TU