You are currently viewing Cargo Ťa chce

Cargo Ťa chce

Máte záujem pracovať
v oblasti účtovníctva a daní?
Vaša práca bude zameraná na účtovanie a fakturáciu.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.,
ako jediný celosieťový nákladný železničný dopravca
hľadá zamestnanca pre profesiu
ÚČTOVNÍK Sekcie účtovníctva a daní
s miestom výkonu práce Bratislava
s možnosťou zárobku
od 1040 EUR pri nástupe do pracovného pomeru
Z toho
• 990 EUR brutto j e základná mesačná mzda pri nástupe do pracovného pomeru

K tomu
• 50 EUR sú prémie
• 300 – 1000 EUR – možnosť vyplatenia odmeny za získanie ďalšieho kolegu pre niektorú
z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere (výška odmeny je v závislosti od profesie
kolegu a od regiónu, v ktorom bude kolega pracovať)
• Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
• 37,5 hodinový skrátený týždenný fond pracovného času
• Pružný pracovný čas
• Pracovné voľno s náhradou mzdy s vyšším počtom dní ako stanovuje Zákonník práce pri
osobných prekážkach v práci
• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
• Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc a dopravných spoločností
• Možnosť výhodného využitia prepravy stavebných materiálov, uhlia, dreva s využitím nákladných
vozňov na základe platného režijného preukazu
• Mnohé ďalšie benefity v zmysle Podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO
Stačí ak budete spĺňať
• Úplné stredné vzdelanie – ekonomické zameranie
• Náhradou za ekonomické vzdelanie je prax v účtovníctve a odborné vedomosti z účtovníctva
• Ďalšie odborné skúšky a certifikáty sú výhodou
• Vedomosti a skúsenosti s prácou MS Outlook, Word, Excel
• Skúsenosti s prácou v IS SAP sú výhodou
• Ochota a schopnosť učiť sa, zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť a nekonfliktnosť
Nástup do pracovného pomeru je možný
po splnení podmienok podľa dohody. Tešíme sa na Vás!
Ak ste sa rozhodli, zostaňme v kontakte.
Svoje žiadosti a životopisy môžete zasielať na e-mail: kariera@zscargo.sk