You are currently viewing Zmena stravného od 1.6.2023

Zmena stravného od 1.6.2023

 

Opatrenie č. 171/2023 Z. z.,  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Platnosť od

20.05.2023

Účinnosť od

01.06.2023

 

 

§ 1

 

Sumy stravného pre časové pásma sú:

 

a) 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

 

b) 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

 

c) 16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

  
 

§ 2

 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného.

 

§ 3

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

  
 

Soňa Gaborčáková v. r.