You are currently viewing Tematické školenie a rokovanie s vedením ZSSK CARGO

Tematické školenie a rokovanie s vedením ZSSK CARGO

V dňoch 20. – 22.3.2023 sa v Bratislave uskutočnilo spoločnosťou B. K. S. Úspech s. r. o. školenie funkcionárov OZŽ a kolektívnych vyjednávačov ZSSK CARGO,  ktoré bolo zamerané na efektívnu komunikáciu, ekonomické minimum, kolektívne vyjednávanie, psychológiu a ďalšie. Zámerom školenia bolo zdokonalenie postavenia odborov. Účastníci sa počas školenia učili ako aktívne počúvať, techniky kladenia otázok, ako vyhodnocovať procesy komunikácie, základy efektívnej komunikácie v tíme, riešenie neštandardných situácií, kľúčové ekonomické pojmy používané  zamestnávateľom pri komunikácii s odbormi,  kvalifikáciu benefitov z kolektívnej zmluvy, personálny controlling a čo by mali vedieť  z neho zástupcovia zamestnancov.

Školenie prebehlo na profesionálnej úrovni a dovolím si ho po 3 dňoch vyhodnotiť, ako vysoko efektívne. Určite sa budeme snažiť aj do budúcna pokračovať na zdokonaľovaní odborárskych funkcionárov a aj touto formou využiť čas uzatvorenej podnikovej kolektívnej zmluvy (PKZ).

Počas vzdelávania nás poctilo návštevou aj vedenie ZSSK CARGO. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Gono, Ing. Jaroslav Daniška, Ing. Ľubomír Kuťka, Ing. Peter Fejfar, Ing. Miroslav Buc a Richard Havrila.

Nie každý má možnosť osobne komunikovať s vrcholovým manažmentom. Na tomto fóre sa to pre niektorých stalo realitou a v praxi si mohli vyskúšať efektívnu komunikáciu a kladenie otázok. Počas rokovania sa prebralo množstvo tém týkajúcich sa prevažne zamestnancov ZSSK CARGO. Hovorilo sa  o zhodnotení roku 2022, hospodárskych výsledkoch a ekonomike,  podnikateľskom pláne a smerovaní firmy, strategických plánoch, prenájme vagónov, vývoji zamestnanosti a miezd, plnení PKZ a v neposlednom rade o  založenej dcérskej spoločnosti Depo Services, a. s.

S určitosťou viem povedať, že počas tejto plodnej komunikácie sa vyvrátili dezinformácie a naopak prišli sme k mnohým pre nás odborárov dôležitým informáciám. Taktiež sa podarilo vyriešiť alebo nájsť schodnú cestu pri riešení problémov na pracoviskách.

                                                 

                                                       Peter Pikna                                                                                                                                                                                              predseda PV OZŽ pri ZSSK CARGO