You are currently viewing Regenerácia pracovnej sily ZSSK CARGO ,,Cargiáda,,

Regenerácia pracovnej sily ZSSK CARGO ,,Cargiáda,,

Po minuloročno úspešnom úvodnom športovom podujatí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov  v rámci SF – regenerácia pracovnej sily ,,Cargiáda,, , sa 6.6.2023 zahájila ďalšia séria roka Cargiáda 1. Akcia je rozšírená o ďalšie športy a to Beerpong a Petag. 

Počas celého podujatia panovala skvelá nálada a súťazivosť, ktorá priniesla skvelé zážitky zúčastneným až do neskorých večerných hodín.

Teším sa na Vašu ďalšiu účasť.

Peter Pikna

usporiadateľ