You are currently viewing Príspevky od našich členov OZŽ

Príspevky od našich členov OZŽ

Vážení členovia,

dávame Vám možnosť  zasielania príspevkov na uvedenú emailovú adresu zvestiaweb@ozz.sk. Váše príspevoky (napr. rôzne poďakovania, športové a kultúrne podujatia, ale aj príspevky týkajúce sa pracovných činností a iné)   po korekcii Redakčnej rady môžu byť  uverejnené v mesačníku ZVESTI a v rubrike Príspevky členov OZŽ na našej webovej stránke.