You are currently viewing Odborári ZSSK CARGO nie sú prekážkou mzdového nárastu v roku 2024

Odborári ZSSK CARGO nie sú prekážkou mzdového nárastu v roku 2024

Reakcia na mzdový odskok nedostatkových profesií po uzavretí kolektívnych zmlúv v ZSSK a ŽSR je v plnej kompetencii vedenia ZSSK CARGO. Odborári nie sú a nebudú prekážkou prípadnej mzdovej kompenzácie zamestnancom ZSSK CARGO.

Zamestnávateľ navýšenie miezd nad rámec dohodnutej PKZ 2023/24 podmieňuje.