You are currently viewing Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

  • Post category:Zamestnanci

 8. marec je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. 

Odborové združenie železničiarov praje všetkým ženám na svete, ale predovšetkým našim  železničiarkam krásny sviatočný deň.