You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK


Dňa 5.12.2023 sme predložili zamestnávateľovi návrh Dodatku č. 4 ku
Kolektívnej zmluve ZSSK 2022 – 2023. Tomu predchádzal spoločný súhlas
všetkých odborových organizácii pôsobiacich pri ZSSK.
Dodatkom č. 4 pokračujeme v kolektívnom vyjednávaní na ZSSK, aj o navýšení
miezd zamestnancom a to:
 Od 1.3. 2024 o 100 eur do tarify,
 Od 1.7. 2024 o 100 eur do tarify.
Návrhom Dodatku č.4 ku KZ navrhujeme predĺženie platnosti Kolektívnej
zmluvy ZSSK 2022 – 2023, do decembra 2024.


         Ľubomír Kopka
hlavný kolektívny vyjednávač
predseda PV OZŽ pri ZSSK