You are currently viewing Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Kolektívne vyjednávanie ZSSK

Dňa 28.2. 2023 sa v Bratislave uskutočnilo kolektívne vyjednávanie. Sociálni partneri na ZSSK prerokovali a dohodli Smernicu o stravovaní a poskytovaní bezplatného občerstvenia zamestnancom, Smernicu pre odmeňovanie zamestnancov. V smernici pre stravovanie prichádza k úprave hodnoty poukážky na občerstvenie. Zamestnávateľ poskytne  oprávneným zamestnancom bezplatné občerstvenie pred záťažou teplom pri práci v letnom období formou poukážok na občerstvenie v nominálnej hodnote 1,50 €  (predchádzajúca hodnota poukážky bola 1 €).  V smernici pre odmeňovanie sa zvyšuje osobitný príplatok. O tomto príplatku   rozhodne  sekčný riaditeľ a jeho výška môže byť daná do výšky  maximálne 2 €.

Smernica o sociálnom fonde, Smernica o rekondičných pobytoch a rozpočet Sociálneho fondu na rok 2023 zostali otvorené. Kolektívne vyjednávanie o týchto bodoch bude pokračovať 9.3.2023 v Poprade.

Ľubomír Kopka, v. r.

predseda PV OZŽ pri ZSSK