Podniková kolektívna zmluva ZSSK CARGO 2023- 2024

Benefity v KZ nad rámec Zákonníka práce

Podnikový výbor OZŽ pri ZSSK CARGO

Funkcionári OZŽ

Oznámenie o splnomocnení

Komunikačná matica