Mgr. František Zaparanik
predseda OZŽ 
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
Ing. Darina Fabuľová
Peter Pikna
Bc. Ľudevít Mikloš
podpredsedníčka OZŽ 
podpredseda OZŽ 
podpredseda OZŽ