Mgr. František Zaparanik
predseda OZŽ 
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
Bc. Anton Andel
Ing. Darina Fabužová
Peter Pikna
Bc. źudevít Mikloš
1. podpredseda OZŽ 
podpredsedníčka OZŽ 
podpredseda OZŽ 
podpredseda OZŽ