JUDr. Štefan Baláž
Referát pracovnoprávnych vzťahov OZŽ
mobil:                   0903 760 033
železničný tel.:           930/4407
štátny tel.:         041/2294407
e-mail:               pravne@ozz.sk