Mgr. Igor Maček
inšpektor BOZP
mobil:                0901 760 042
železničný tel.:         920/5688
štátny tel.:      02/2029 5688
e-mail:            macek@ozz.sk