Mgr. František Zaparanik
Chcete sa zapojiť?  Môžete sa aj Vy!

      Vitajte na internetovej stránke  Odborového združenia železničiarov!
Na tomto rozsiahlom, mienkotvornom a v neposlednom rade rozhodujúcom portáli Vás budeme informovať o  cieľoch a dosiahnutých výsledkoch OZŽ. Veríme, že svojimi podnetmi a návrhmi budeme spoločne zvyšovať informačnú hodnotu a úroveň tejto stránky. Spoločnými silami rozšírime spektrum informácií a predovšetkým zvýšime úroveň práce Odborového združenia železničiarov.


Odborové združenie železničiarov
Vajnorská 1, 815 70  Bratislava
  foto:  www.railpage.net / www.vlaky.net © & Peatrs ©
Súhrnné informácie z kolektívnych vyjednávaní


predseda OZŽ 
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
Bc. Anton Andel
Ing. Darina Fabuľová
Peter Pikna
Bc. Ľudevít Mikloš
1. podpredseda OZŽ 
podpredsedníčka OZŽ 
podpredseda OZŽ 
podpredseda OZŽ 
    Partnerský odborový
zväz ponúka  členom OZŽ

Reklamný banner
TOPlist


OZŽ radíBenefity KZ nad ZPPodnikové výbory OZŽ 
In-pocasie Meteoinfo

klik na logo
    © 2018 OZŽ - Všetky práva vyhradené
Sekcie OZŽ


klik na logo
Tip OZŽ na letné dni ...
KV ZSSK CARGO - dňa 28.12.2017 PKZ uzatvorená viac
Celoslovenské športové hry 2017
Športové hry 2018

KV ŽSR - dňa 8.12.2017   UKONČENÉ viac
KV ZSSK - dňa 13.12.2017  UKONČENÉ viac
ŽSR dodatok ku KZ c. 1 viac
<script src="http://polls.wz.cz/showjs.php?id=2322&user=peatrs"></script>
Bratislava
Oslava 1. mája 2018